KATEGORIER

0125 Varmbadshuset
Beskrivning: Varmbadshuset vid Tulseboda brunn där gästerna fick varma bad efter ordination av läkare. Bilden är daterad 1914.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: