KATEGORIER

0891 Loftet i Olofström
Beskrivning: Brukets gamla ladugård Loftet i Olofström var belägen vid V. Storgatan. Byggnaden är riven och på platsen är nu parkering. I Loftet har bl.a funnits gymnastiksal, kemtvätt och bruksbod. I bakgrunden syns kasernen Ekbacken.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: