KATEGORIER

0121 Kamrerarekontoret
Beskrivning: Kyrkan och kamrerarekontoret i Tulseboda. Bilden är daterad 1919.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: