KATEGORIER

0676 Arbetskaserner 1918
Beskrivning: Arbetskasernerna Höglunda och Olofsborg intill Olofströms järnvägsstation, de flyttades sedemera till Ingenjörsgatan 26 och 28.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: