KATEGORIER

0475 Arbetarkaserner Olofström
Beskrivning: Olofströms Bruk lät uppföra bostäder till arbetarna, s. k. arbetarkaserner. I bild syns Ekbacken till vänster och till höger Robertsdal, belägna vid Vällaregatan i Olofström. Dessa kaserner byggdes under 1890-talet. Fastigheterna inrymde 8 bostäder vardera med 4 ungkarlsrum i vindsplanet. Husen speglar den äldre byggnadstraditionen med liggande timmer och utskjutande knuthuvuden. I källaren som syns till vänster började Olofströms Kooperativa Handelsförening sin första affärsverksamhet den 2 april 1921.Men redan samma år den 2 juni insåg man att källaren inte räckte till varför man beslöt hyra en större lokal.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: