KATEGORIER

0283 Gunnebo 1928
Beskrivning: Olofströms Bruk ägde nio bostadshus, s. k. arbetskaserner, varav Gunnebo var ett av dem. Fastigheten inrymde i allmänhet vardera 8 bostäder om 2 rok samt 4 ungkarlsrum i vindsplanet. Gunnebo uppfördes omkring 1850. Personerna framför Gunnebo är fr.v. Ingrid, Nils och Sten Giselsson, Adolf, Fredrik, Hanna, Maj (g. Grönwall), Lala (g. Nilsson) och Ivar (Silla Ivar) Andersson. Kerstin Jonasson uppger att hon bodde här på fyrtiotiotalet. Då var det bara ett rum och kök.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: