KATEGORIER

0108 Vy över Gränum
Beskrivning: Bostaden har tidigare bebotts av Richard Nilsson. På denna tomt står en minnessten över Gränums första skolhus.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: