KATEGORIER

0100 Flygfoto
Beskrivning: Flygfoto över Gränum. Vägen snett upp till vänster går till Gaslunda, och vägen nedåt går till Stampen. Vägen snett upp mot höger går till Håkantorp. I mitten av bilden är Holmbergs affär, idag nedlagd. Det stora röda huset till höger är gamla skolan vilken idag är riven och ersatt med en modern skola. Lärarebostaden skymtar längst till höger, även den är idag riven.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: