KATEGORIER

1138 Hotellet
Beskrivning: Vilshults hotell på Arkelstorpsvägen, från annan vinkel. Huset är numera borta.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: