KATEGORIER

1132 Nyhem Vilshult
Beskrivning: Kronojägarebostaden Nyhem låg i Harasjömåla ganska nära MellanBäckasjön. Hit flyttade kronojägaren Nils Persson Norén och hans hustru Anna Mattisdotter 1895. De bodde här till 1920 då de flyttade till Kullan i Kyrkhults socken. Bilden är daterad 1903.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: