KATEGORIER

0323 Samings affär
Beskrivning: Samings nybyggda affär vid Tångvägen i Vilshult. Den är nu nedlagd.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: