KATEGORIER

1135 Vilshult
Beskrivning: Flygfoto över Vilshult. Bilden är tagen 1954. I förgrunden ligger fd. Vilshults Sågverk, numera nedbrännt
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: