KATEGORIER

1133 Hotellet Vilshult
Beskrivning: Vilshults hotell. Bilden är daterad 1934. Hotellet uppfördes år 1900 och brändes ner 1983.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: