KATEGORIER

2304 Borgen Tåkasjövägen
Beskrivning: Området Borgen vid Tåkasjövägen i Olofström. Där byggdes fyra hyreshus i lamell slutet av 1960-talet och de placerades kring en gårdsplan, därav namnet Borgen. Två av husen har rivits, ett har byggts om och fått ett nytt exteriört uttryck och används idag som studentboende för de som går på idrottsgymnasiet. Det andra huset står tomt och är vanvårdat, men har tidigare inhyst socialbyrån och sist Volvo IT.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: