KATEGORIER

0255 Vilshults järnvägsstation
Beskrivning: Vilshults järnvägsstation byggdes år 1901. Vykortet är troligen från 1910-talet. Stationsbyggnaden är nu riven.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: