KATEGORIER

1220 Stenvalvsbro
Beskrivning: Mörrumsån med stenvalvsbro. Bilden är daterad 25 december 1902.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: