KATEGORIER

1197 Hemsjö gård
Beskrivning: Namnet Hemsjö gård kom till 1906 då det ägdes av brukets disponent Gustaf Viktor Roman. Bilden har kommenterats: Någon tror sig veta att även Karl Granfors varit ägare till gården? En liten bit ifrån huset finns en minnessten efter fd. kungen Gustav 6 Adolf.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: