KATEGORIER

0711 Hemsjö kraftstation
Beskrivning: Kraftstationen i Hemsjö. Bilden är tagen 18 juni 1911 av Sankey Sander. I maj 1906 bildades Hemsjö Kraft AB. Året därpå byggdes den övre kraftstationen.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: