KATEGORIER

0062 Jämshögs kyrka och prästgård 1954
Beskrivning: Kyrkan med prästgården i Jämshög, år 1954. Den nuvarande kyrkan i Jämshög är den femte i ordningen, invigd 1804. Årtalet "1832" på tornet anger när detta uppfördes. Söder om kyrkan ligger prästgården. Föregångaren från 1788 brann ner tillsammans med kyrkan 1803 men återuppbyggdes samma år. Byggnaden har genomgått flera ombyggnader under åren. Till prästgården hörde flera, nu rivna ekonomibyggnader.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: