KATEGORIER

0110 Fastighet Högatoft 1913
Beskrivning: Bilden visar fastigheten Högatoft kallad Jämshög 3, vid Ljungrydavägen, som är uppförd av trä. Vid en djupgrävning i trädgården år 1906, påträffades en urnegrav från bronsålderns senare del. I byggnaden Högatoft drevs efter förra sekelskiftet ett livligt frekventerat pensionat, där den kända författarinnan Tora Dahl vistades två somrar under sin ungdom. Huset ägdes av syskon, vars far varit kyrkorherde i Jämshög. Det är mindre känt att Tora Dahl har koppling hit, men hon har ingående beskrivit vistelserna, framför allt naturupplevelser, men också en del framstående personer i socknen. Här på Högatoft vistades författarinnan Tora Dahl två somrar under sina ungdomsår i början av 1900-talet, som hon beskrivit i böckerna "Sommar och vinter" samt "När du kommer ut i livet." Gården drevs då som pensionat av den sk "Elvira Wood", som bör ha varit Olof Holts syster. Pensionatlivet och gårdens omgivningar (inte minst trädgården) beskrivs ganska ingående av den botanikintresserade författarinnan. I hennes böcker beskrivs en studerande tonårsflicka, inackorderad i Stockholm hos Toras mor, kallad "Ebba Wood" i böckerna. Flickan var illegitim dotter till "dr. Wood" som måste identifieras som Olof Holt. Olof Holt erkände senare faderskapet, även för den tio år äldre dottern, som i böckerna benämns "Hilda", men som sannolikt är Hanna Holst. De båda systrarna kände inte till varandras existens förrän i nästan vuxen ålder. "Ebba" och "Hilda" samt deras släktrelationer till gårdens ägare och dess förfäder beskrivs tydligt i böckerna, även om namnen är fingerade. "Ebba" beskrivs som söt, kvick, slagfärdig men också med en tendens till förödande elakhet, mot dem hon ville trycka ned. Hon ansågs ha de "Woodksa" (Holtska) släktdragen och vara lik sin far, som i böckerna beskrivs som ganska viljestark och en härskarnatur. Hanna, beskrivs vara av en helt annan natur, mild och vänlig. Eva Elfgren skriver: "Jag har bidragit med fakta till bilden ovan men jag hittar nu två fel efter att ha tittat i andra källor: Efternamnet skall vara Holst, inte Holt. Likaså är "hilda"(Hanna) 3 år äldre än sin syster, inte 10. Båda systrarna beskrivs av Tora Dahl likna varandra utseendemässigt, lockigt, ljust hår, ganska småvuxna och med uppnäsa. Hanna Holst ville trots omgivningens protester- att hon var för liten och klen- utbilda sig till sjuksköterska, vilket hon också senare gjorde (Tora Dahl). Det är intressant om Hanna är hennes verkliga namn. I Elsa-Björkman-Goldschmidts biografi över poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm onämns nämligen en sköterska vid namn Anna Holst, med ljust lockigt hår och uppnäsa, och i "rätt ålder" som arbetar på Romanäs sanatorium där Harriet vårdades för tuberkolos åren innan hon gick bort 1918. Romanäs låg nära Tranås, på gränsen mellan Småland och Östergötland. Det behöver inte vara samma person, men det är intressant. " Eva Elfgren återkommer med följande: "Felaktig uppgift? Jag tror jag beskrivit fel hus. Jag har nu läst om Tora Dahls böcker och läst beskrivningen av hus och trädgård i pensionatet Högatoft. Eftersom denna bild var märkt med Högatoft, tog jag för givet att det gällde pensionatet, eftersom det benämns Högatoft i Tora Dahls böcker. Men läser man Toras beskrivning av huset runt sekelskiftet (målat i grågul färg, långt och med takfönster) så stämmer det mycket bättre överens med bilden på gården Högatoft, nr 2239. Särskilt omnämns i böckerna den stora vinden med herbarium och takfönster. Men det passar inte ihop med ägaruppgifterna där. Tora Dahl beskriver att de går från stationen där tågen från Karlshamn stannar och passerar kyrkan. Där "viker de av" (det står inte åt vilket håll) och följer en väg längs en stenmur med en häck. Citat: "Muren och häcken som de gick utmed omgärdade den stora parken och trädgården kring den byggnad som Ebbas farfar byggt åt sig och sin stora familj". De når ett krön på vägen. "Det sluttar brant ned till ån framför henne och hon hör bruset av vatten från kvarnen nedanför. Huset hon bor på ligger på en kulle och kallas Högatoft. `-Kom nu säger Ebba som tycker att Gunborg har blivit stående länge nog åt annat håll än dit hon ska. Här ä det.´ Till vänster alltså, på andra sidan en stor gårdsplan och omgivet av parkträd ligger huset där Ebbas far (Olof Holst) och alla hans syskon vuxit upp". Jag hoppas ni som bättre känner Jämshögs geografi och historia kan reda ut detta. Jag ville verkligen inte lämna felaktiga uppgifter. "
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: