KATEGORIER

0109  Hallaberget
Beskrivning: Hallaberget i Jämshög. Under 1960 - 70-talet startade här en omfattande villabebyggelse. Bilden är tagen 1914.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: