KATEGORIER

0064 Flygfoto över Jämshög
Beskrivning: Flygfoto över Jämshögs centrum med Bygatan i fokus. Fotot är taget under 1950-talet.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: