KATEGORIER

0061 Jemshög Ådalen
Beskrivning: Ådalen i Jämshög med vy över N. Rödhult. Enligt en kommentar är detta inte Ådalen den ligger cirka 1 km längre upp vid Holjeån. Här på bilden heter det " Krokhölen". Arne Allesson skriver: "Holjeån gör här en S-sväng. Krokhölen är inte den sväng som syns på bilden Den ligger längre upp dold av träden vid bildens vänsterkant. En dal med en å kan man naturligtvis generellt kalla för en ådal. Cirka en kilometer upp låg helt omgiven av Rosenfors ägor den lilla fastigheten Ådala. När den i slutet av 1930-talet blev till salu köptes den av min far Alle Svensson och ingick sedan i Rosenfors ägor." Han fortsätter: "På en karta från 1917 står Ådala för hela Rosenforsområdet inte endast den lilla fastigheten. Under mina år på Rosenfors nämndes aldrig Ådala. Långt senare och nu enligt kartan får man veta att ett namnbyte ägt rum. Rörelsen som min farfar och sedan min far hade hette "Rosenfors Kvarn och Såg"
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: