KATEGORIER

0871 Vy över Holje
Beskrivning: Vy över Holje mot Himmelsberget. I övre delen till vänster av bilden skymtar Missionshuset och Lotta-Pella stugan. Bilden är tagen från Högavångsbacken, troligen från slutet 1800 tal.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: