KATEGORIER

0178 Kapell med klockstapel
Beskrivning: Kapellet med klockstapeln sett från Romans väg i Olofström. Kapellet byggdes 1933, senare ombyggt vid flera tillfällen.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: