KATEGORIER

Nyckelord
1001 Kyrka och klockstapel 1972
1002 Olofströms pastorsexpedition 1972
1003 Olofströms prästgård 1972
1004 Betelkyrkan Olofström 1972
1093 Pastorsexpeditionen Olofström 1967
1094 Pastorsexpeditionen Olofström 1967
1230 Församlingshemmet Jämshög
1260 Jämshögs kyrka
1265 Kyrkan i Jämshög