KATEGORIER

Nyckelord
0179 A Kapell och Klockstapel
0179 B Kapell och Klockstapel
0183 Olofströms kapell, interiör
0194 Prästgården Jämshög
0316 Prästgården i Jämshög
0474 Kapell och Komministergård
0508 Kapellet
0697 Olofströms klockstapel
0700 Olofströms prästgård