KATEGORIER

Nyckelord
3824 Föreningsbanken i Olofström lades ner år 1998
3882 Invigning nya postlokaler i Olofström år 1968
3885 Interiör från en herrekiperingsaffär
3887 Interiörsbild från Claes Carlssons uraffär
3889 Interiörsbild från Hultbergs musik-radio- och TV-affär
3908 Interiörsbild fotoaffär
3911 Interiör Tomassons Fotoateljé
3912 Interiör från ett tvätteri
3929 Diskoteket Anemonen