KATEGORIER

Nyckelord
3100 Hugo Krahners verkstad i Olofström.
3101 Vy från Solgatan över Hugo Krahners verkstad i Olofström.
3102 Hugo Krahners verkstad Olofström.
3103 Hugo Krahners verkstad låg nedanför Solgatan i Olofström.
3104 Hugo Krahners verkstad låg nedanför Solgatan
3105 Byggnader tillhörande Hugo Krahners verkstad
3106 Fr.v. syns byggmästare Wilhelm Svenssons hus och Hugo Krahners förråd
3107 Byggmästare Wilhelm Svenssons hus.
3152 Interiör från Holjehallen i Olofström år 1968