KATEGORIER

Nyckelord
1910 Vy av Jämshög
1917 Jämshög västerut
1918 Motiv över Jämshög
1938 Fastighet S.Rödhult 2:9
1940 Storgatan (Bygatan) 1911
1941 Bygatan i Jämshög
1942 Jämshögsby
1943 Bygatan i Jämshög
1944 Utsikt från kyrktornet