KATEGORIER

Nyckelord
3141 Gamla torget i Olofström år 1967
3146 Johanssons matservering i Olofström år 1967
3147 Ågatan - Östra Storgatan i Olofström år 1968
3150 Vy över City i Olofström år 1968
3151 Väg 121 klar fram till Idrottsvägen i Olofström år 1968
3153 Nya genomfartsleden väg 121 i Olofström år 1968
3155 Vy över Olofströms cityområde år 1968
3157 Gatubild i Olofström år 1969
3158 Gatubild - Östra Storgatan i Olofström år 1970