KATEGORIER

Nyckelord
1510 Nedre Brogatan
1511 Timmerbacken
1512 Gångviadukt Brännaregården
1519 Invigning av Fritzatorpet 1974
1584 Klubbstuga vid Halen 1974
1585 Kanotskola Halensjön 1974
1588 Vägskylt Holjekroken 1974
1589 Vägskäl Holjekroken 1974
1590 Gatukorsning Ö. Storgatan-Nedre Brogatan