KATEGORIER

Nyckelord
1491 Motorkompaniet
1496 Petreplan 1949
1497 Petreplan 1950
1498 Petreplan 1952
1502 Olofströms centrum 1951
1503 Centrum 1951
1504 Brogården Centrumhuset 1960
1505 Vy över citys parkering 1960
1509 Korsning Bredgatan, Storgatan