KATEGORIER

Nyckelord
2457 Kaffestugan Lilla Holje
2518 Olofströms museum Lilla Holje
2519 Staty Holje park
2912 Gamla portarna i Lilla Holje.
3023 Kaffestugan i Lilla Holje.
3024 Kaffestugans skylt i Lilla Holje.
3321 Midsommarfest i Olofström år 1955