KATEGORIER

Nyckelord
0457 Lilla Holje Herrgård
0458 Dannfeltska gravkapellet.
0513 Parti av Holje park
0742 Lilla Holje 1922
0843 Karpdammen
0856 Rättaregården 1917
0859 Dannfeltska gravkapellet
0972 Rättaregården
0987 Rättaregården 1972