KATEGORIER

Nyckelord
0095 Lilla Holje Herrgård 1912
0096 Kaffestugan 1952
0097 Interiör kaffestugan 1952
0191 Dannfeltska gravkapellet
0206 Olofströms museum
0208 Olofströms museum
0343 Rättaregården 1930
0455 Lilla Holje Herrgård 1912
0456 Parti av Holje park