KATEGORIER

Nyckelord
3064 Kortegen genom samhället år 1965
3065 Kortegen genom samhället år 1965
3067 Holje marknads tåget år 1965
3068 Holje Marknad kortegen år 1965
3069 Kortegen genom samhället år 1965
3070 Kortegen anländer till marknadsplatsen år 1965.jpg
3071 Kortegen anländer till marknadsplatsen år 1965
3072 Kortegen anländer till Holje Marknad år 1965
3073 Invigningen av Holje Marknad år 1965