KATEGORIER

Nyckelord
0286 Backstuga
0306 Baggeboda gård
0307 Baggeboda kvarn
0322 Gåragöl
0388 Dämmet i Alltidhult
0391 Hus vid Halabron.
0396 Hus vid Alltidhultsvägen
0403 A Klassfoto Alltidhult år 1922.
0403 B Namnlista till klassfoto 1922