KATEGORIER

Nyckelord
3167 Festplatsen i Gränum år 1961
3285 Skolfastigheten i Gränum år 1982
3286 Gränums skolfastighet år 1982 ur annan vy
3293 Simskoleträning vid sjön Orlunden år 1982
3322 Gränums bränneri
3339 Hästekipage i Gränumsby år 1983
3449 Gränums Livs år 1985
3488 Gränumsdagen år 1986
3573 Inskrivning i Gränums skola år 1989