KATEGORIER

Nyckelord
3750 Daghemmet Fjärilen firade Förskolans Dag år 1994
3790 Elevprotest mot nedläggning år 1996
3803 Sista lunchkonserten på Holjeskolan år 1997
3804 Högavångsskolans manskör år 1997
3805 Sista finska klasserna ut år 1997
3818 Kombinerat firande på Brännaregården 1997
3820 Lucia med långt följe i Dannfältshallen år 1997
3830 Första kullen studenter utexaminerades från Yrkeshögskola Syd år 1998
3839 Byggnation Ekerydsskolan