KATEGORIER

Nyckelord
3607 Brandövning på Högavångsskolan år 1989
3636 Kåraboda skola läsåret 1943-1944
3656 En siluett försvann i Olofström år 1991
3671 Studentmössorna åkte i luften år 1991
3676 Holjeskolans klass 9 d efter skolresan år 1991
3687 Kommunala musikskolan gav konsert i Jämshög år 1992
3716 Segrare i teckningstävlan år 1992
3739 Dagisbarn lärde sig kompostering år 1993
3740 Dagisflytt i Olofström år 1993