KATEGORIER

Nyckelord
0485 Bruksarbetare
0487 Disponent Roman med fl. 1890
0491 Tjänstemannafest
0496 Brukets Musikkår
0514 Vid Holje ström.
0515 Vid Holje ström
0518 Gamla vägen
0519 Disponentvillan
0523 Gamla Brukshotellet