KATEGORIER

Nyckelord
0601 Brandhärjat emaljverk
0602 Stockholms utställningen 1897
0603 Lagret
0604 Stockholmsutställningen 1897
0605 Lagret
0606 Hitlerpressen
0607 Emaljverkstaden
0608 Emaljverkstaden
0609 Bleckslagareverkstaden