KATEGORIER

Nyckelord
0132 Brukets direktörsbostad
0165 Flygfoto över Bruket 1937
0170 Parkering Södra fabriken
0171 Södra Porten
0204 Flygfoto över Volvo 1969
0205 Holjeån vid Södra
0224 Disponentbostaden 1907
0226 Bruket 1902
0269 Utflykt 1928