KATEGORIER

Nyckelord
Allmän information

Olofströms kommun drev mellan maj 2006 och augusti 2013 ett projekt med att scanna (kopiera) av gamla fotografier från vår kommun. Arbetet har lett till en stor bank av bilder som alla finns att se här på vår hemsida. Under arbetets gång har noteringar gjorts på de bilder som vi har information om. För tillfället är projektet inte aktivt och det är därför inte möjligt att lägga till bilder eller kommentarer.

Vi har skrivit ner det vi vet om varje bild. Kanske kan Du hjälpa oss med ytterligare information. Vi är därför mycket tacksamma om Du skriftligt kan kommentera bilderna och således bidra med de kunskaper Du har.

Vi är också mycket intresserade av att få ta del av fler gamla fotografier som vi kan kopiera av och lägga in i programmet. På så sätt får fler möjlighet att titta på dem. Så, har Du själv fotografier hemma som kan ha ett allmänt intresse - var vänlig och kontakta oss i kommunen.Hur söker man i bildarkivet?

Du kan antingen klicka på någon av de kategorier som finns i spalten till vänster. Men, Du kan även söka på ett nyckelord som ex. vis Södra Sund, Halen, Hemsjö, fotboll eller vad Du nu vill söka på. Du får då upp alla bilder som på något sätt har en koppling till just detta sökord.

Genom att söka på ett nyckelord får Du även tillgång till alla de bilder som gömmer sig i vårt dolda arkiv och som inte finns med i kategorierna till vänster.